Maak er mee een succes van!

Expertisecentrum voor verzuimpreventie en re-integratie na langdurige ziekte

Onze vier pijlers

Praktische opleidingen, direct toepasbaar


Degelijke verzuimpreventie en duurzame re-integratie heeft een positief effect op uw organisatie en uw medewerkers.


In de interactieve trainingen gaan we praktisch aan de slag met verzuimpreventie, re-integratie of leiderschap.


We bieden handvaten aan die direct toepasbaar zijn.


We voorzien bedrijftrainingen en trainingen in open aanbod voor leidinggevenden, HR-professionals,  zorgprofessionals en individuen.Faciliteren van het re-integratieproces


Re-integreren na ziekte is meermaals een uitdaging op maat van het bedrijf en de werknemer.


We faciliteren tussen de werkgever en de werknemer en kijken samen op een positieve manier naar de re-integratie.


We houden rekening met de mogelijkheden van werkgever en werknemer.


We doorlopen samen het proces naar een succesvolle terugkeer naar het werk en naar een duurzame werkhervatting.

Consulting bij uw collectief beleid rond re-integratie


We ondersteunen jouw organisatie met het opstellen van dit collectief beleid.


We bekijken de inhoud en hebben oog voor wat er mogelijk is, voor het belang van de organisatie en de medewerker.


Zo zal het beleid een eerste stap zijn voor verzuimpreventie en duurzame re-integratie.


Tevens is er mogelijkheid tot intervisie en supervisie rond de re-integratiedossiers binnen uw organisatie.

Opvolgen van langdurig zieken


Opvolgen van langdurig zieken betekent dat er een verbinding blijft tussen de zieke werknemer en de organisatie.


Dit draagt bij tot een duurzame re-integratie.


Het is echter niet altijd evident om dit vanuit de organisatie goed te organiseren.


We kunnen vanuit The Working Link deze opvolging opnemen. De aard van de opvolging wordt besproken met de verschillende betrokkenen.

Waarom kies je voor ons?

 • Expertise in re-integratie, stressmanagement en chronische pijn
 • Certified Return to Work Coordinator
 • Certified Disability Management Professional
 • Pijnconsulent
 • Trainer in leiderschap, communicatie, verandermanagement, stressmanagement, re-integratie


Vanuit deze expertise geven we al jaren bedrijfstrainingen, bedrijfscoaching, individuele coaching, supervisie en intervisie voor verschillende organisaties en werken we samen met verschillende partners.


Met The Working Link leggen we de link tussen leiderschap, stressmanagement, communicatie, verzuimpreventie en re-integratie omdat we ervan overtuigd zijn dat deze domeinen elkaar versterken en leiden tot duurzame groei.

Bedrijven/organisaties


 • Advies/supervisie/intervisie
 • Open trainingen
 • In company trainingen
 • Voordrachten
 • Lerend netwerk

Zorgprofessionals


 • Advies/supervisie/intervisie
 • Open trainingen
 • Voordrachten
 • Lerend netwerk

Individueel


 • Open trainingen